Afkast og kurser pr. 12/08/22 16:29 Værdi
Afkast i dag 0,23 %
Afkast ÅTD, % -4,72 %
Indre værdi 101,88
Salg 101,53
Køb 102,22
Moderat - Opdateret 01/08/22Afkast i juliÅr til dato
Afkast i fonden3,34 %-5,53 %
Afkast i fondens benchmark3,52 %-6,96 %
Afkast - Opdateret 01/08/22 Værdi
Afkast ÅTD, % -5,53 %
1 år -3,69 %
3 år 3,82 %
5 år 9,34 %
7 år -
10 år -
NøgletalVærdi
ISINDK0060853695
Introduktionsdato06.07.2017
BenchmarkKombineret benchmark
BørsnoteretNej
UdbyttebetalendeJa
InvesteringshorisontMin. 3 år
ValutaDKK
Indre værdi ultimo 2021109,96 DKK
Indre værdi, ultimo juli 2022101,02 DKK
Standardafvigelse 1 år6,76 %
Standardafvigelse 3 år7,19 %
Sharpe Ratio (3 år)0,22
Forv. årlig omk.1,35 %
PorteføljeforvalterFrøs Sparekasse
OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstSkattekurs
20218,53 %2,900,000,00109,96
20200,12 %2,700,000,00103,83
20198,04 %0,000,000,00103,76
2018-2,92 %0,700,000,7096,72
20170,93 %1,300,000,00100,93
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
Afkast- og kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Kursudvikling på afdelingen
​Afdelingen bliver vist med fem års afkast (hvis afdelingen har eksisteret i fem år). Du kan vælge en anden periode via knapperne øverst til højre for grafen.

Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel.  kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Alle værdipapirerAndel
BankInvest Hojt Udbytte Aktier11,34 %
Sparinvest Value Aktier10,67 %
BankInvest Korte Danske Obligationer8,70 %
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig8,11 %
BankInvest EM Obligationer Lokal Valuta7,21 %
BankInvest EM Obligationer5,46 %
BI Erhvervsejendomme A/S5,32 %
Investeringsforeningen Bankinvest - Globale Aktier3,88 %
Sparinvest SICAV - Global Convertible Bonds3,55 %
Sydinvest Korte Obligationer W DKK d2,83 %
SI HøjrenteLande Korte Obligationer W DKK Acc h2,63 %
1.00% RD SDRO Ann. 01.10.20322,33 %
European High Yield KL2,12 %
0.50% BRF SDO Ann. 01.10.20352,08 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20501,88 %
0.00% Nykredit SDO Ann. 01.10.20331,88 %
0.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20401,84 %
1.50% Nykredit SDO Ann. 01.10.20531,82 %
STONEHENGE GLOBALE VALUEAKTI PM1,75 %
L&G Cyber Security UCITS ETF1,55 %
Nykredit Realkredit A/S 31.12.21771,53 %
Sparekassen Sjaelland-Fyn AS 21.06.20291,50 %
Accunia European CLO Investment Grade1,43 %
Gjensidige Forsikring ASA 31.12.21771,23 %
Norsk Hydro ASA 15.05.20231,19 %
1.50% RD SDRO Ann. 01.10.20371,13 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d1,08 %
0.50% RD SDRO Ann. 01.10.20270,69 %
Demant A/S0,67 %
2.00% BRF SDO Ann. 01.10.20470,54 %
Novo Nordisk B0,32 %
Christian Hansen0,23 %
1.00% Nykredit SDO Ann. 01.04.20270,16 %
Zealand Pharma0,10 %
2.50% Nykredit SDO Ann. 01.07.20470,10 %
ISS0,10 %
Accor0,10 %
Ansvarsfraskrivelse

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.