Afkast og kurser pr. 24/03/23 16:13 Værdi
Afkast i dag -0,20 %
Afkast ÅTD, % 0,15 %
Indre værdi 99,37
Salg 98,94
Køb 99,80
Aggressiv - Opdateret 01/03/23Afkast i februarÅr til dato
Afkast i fonden0,14 %3,60 %
Afkast i fondens benchmark-0,06 %5,20 %
Afkast - Opdateret 01/03/23 Værdi
Afkast ÅTD, % 3,60 %
1 år -3,64 %
3 år 20,03 %
5 år 21,74 %
7 år -
10 år -
NøgletalVærdi
ISINDK0060853778
Introduktionsdato06.07.2017
BenchmarkKombineret benchmark
BørsnoteretNej
UdbyttebetalendeJa
InvesteringshorisontMin. 3 år
ValutaDKK
Skattekurs ultimo 2022105,92 DKK
Indre værdi, ultimo februar 2023102,79 DKK
Standardafvigelse 1 år13,51 %
Standardafvigelse 3 år13,84 %
Sharpe Ratio (3 år)0,43
Løbende omkostninger1,7917 %
PorteføljeforvalterFrøs Sparekasse
OptjeningsårAfkastUdbytteHeraf aktieindkomstHeraf kapitalindkomstSkattekurs
2022-13,51 %6,900,000,00105,92
202120,97 %4,700,000,00127,42
20202,91 %4,404,400,00109,34
201918,41 %2,202,200,00108,54
2018-8,66 %0,900,900,0092,53
20173,57 %2,300,000,00103,57
Se mere
Risikoskala
Fondens placering på skalaen er bestemt af udsvingene i fondens regnskabsmæssige indre værdi over 5 år. Er fonden ikke 5 år, så anvendes fondens historiske benchmark målt over 5 år.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Lav risiko
  Typisk lavt afkast
 •  
 • Høj risiko
  Typisk højt afkast
Afkast- og kursudvikling
Eksporter graf-data
Inkluder:
Kursudviklingen på afdelingen

Kursudvikling på afdelingen
​Afdelingen bliver vist med fem års afkast (hvis afdelingen har eksisteret i fem år). Du kan vælge en anden periode via knapperne øverst til højre for grafen.

Hvad er kursudvikling?
Den samlede kursudvikling er et udtryk for afdelingens historiske afkast. Kursudviklingen forudsætter en geninvestering af udbytter i afdelingen. Tallene i tabellen angiver de procentvise ændringer i afdelingens værdi. Kursudviklingen er indekseret. Derfor vil kursudviklingen altid starte i 100. Der er ikke taget højde for skat.
Du kan finde udviklingen af den reelle indre værdi ved at eksportere tallene under grafen ovenfor. Data kan eksporteres til regneark eller du kan få dem vist i en tabel.  kursudviklingstabellen opdateres månedligt. Bemærk at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Alle værdipapirerAndel
Sparinvest Value Aktier18,35 %
BankInvest Hojt Udbytte Aktier17,84 %
BankInvest Europa Small Cap Aktier13,17 %
BankInvest EM Obligationer Lokal Valuta9,34 %
STONEHENGE GLOBALE VALUEAKTI PM7,57 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK Acc6,92 %
Sydinvest Verden Ligevægt & Value W DKK d5,21 %
BankInvest EM Obligationer3,51 %
Sydinvest Fjernøsten W DKK d3,38 %
Sydinvest Verden Etik Indeks W DKK d3,05 %
Investeringsforeningen BankInvest - Korte HY Oblig2,81 %
Bankinvest-Lange Danske Obligationer Akk KL1,60 %
L&G Cyber Security UCITS ETF1,29 %
Bankinvest BIX Akt ESG Universal KL1,20 %
Demant A/S0,72 %
Novo Nordisk B0,54 %
Christian Hansen0,51 %
ISS0,32 %
Accor0,25 %
Ansvarsfraskrivelse

Materialet er udarbejdet af Syd Fund Management A/S, og er ikke og må ikke opfattes som en opfordring til at handle andele i foreningen. Før du foretager investeringer, bør du læse seneste prospekt og central investorinformation, der kan hentes gratis her på hjemmesiden. Såfremt materialets indhold afviger fra prospektets, er det indholdet i prospektet, som er gældende.

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast, og faktisk realiserede afkast kan afvige fra forventningerne. Vi gør opmærksom på, at afkast og kursudvikling i afdelingen kan blive negativ.

Syd Fund Management A/S påtager sig intet ansvar for ændrede forudsætninger eller eventuelle fejl i materialet – herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl. Syd Fund Management A/S fraskriver sig ethvert ansvar for tab i forbindelse med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af materialet. Det anbefales at søge professionel rådgivning.

Indholdet er udtryk for Syd Fund Management A/S’s bedste skøn, vurderinger og forventninger og er bl.a. baseret på informationskilder, som Syd Fund Management A/S finder pålidelige.

Syd Fund Management A/S er ikke ansvarlig for tab og skader, som følge af tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til servere, beskadigelse af data som følge af kommunikationsproblemer i de tekniske systemer, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer.

Syd Fund Management A/S er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til foreningens, brugerens eller tredjemands data. Foreningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af foreningens hjemmeside.

Hvor materialet oplyser om den skattemæssige behandling af en disposition, er det med forbehold for, at den skattemæssige behandling altid afhænger af den enkelte investors individuelle situation, og at reglerne i øvrigt kan ændre sig fremover.